ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

Posted by admin on in โปรเจค vb

ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการตรวจสุขภาพทั่วไป อาทิ สุขภาพช่องปาก
น้ำหนัก ส่วนสูง

ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

ระบบจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน

 

ยังไม่มีคอมเม้นนะครับ : kncsoft.com

You must be logged in to post a comment.